HappyNet 2000
<< Katalog knih

Nabídka knih Nakladatelství Radek Veselý

Objednávky vyřizuje přímo Nakladatelství Radek Veselý !

Fakturační adresa : Ivana Olbrachta 672, 67401 Třebíč, IČO: 474 46 714

Kontaktní adresa : Irska 5, 160 00 Praha 6, tel.: 602 586 411

Postup objednání titulu

- Vyberte si titul
- Klikněte na odkaz 'Objednat'
- Na stránce si znovu vyberte příslušný titul
- Klikněte na tlačítko 'Přidat'
- Pro dokončení nákupu si zobrazte nákupní košík a klikněte na 'Objednat'

 

Všeobecné minimum - testové otázky k přijímacím zkouškám na VŠ

Mgr. Lucie Faridová, Mgr. Petr Kazda, ISBN: , A5, 160 stran

Cena : 159,-Kč  Objednat >>
Úvod

Znalosti v oblasti všeobecného přehledu jsou již dlouhou dobu nedílnou součástí naprosté většiny přijímacích zkoušek na vysoké školy, především humanitních směrů.

Tato publikace obsahuje přesně 1000 testových otázek. Jejím smyslem je prověřit zájemce o studium humanitních oborů, ale také jim představit modelové otázky, s nimiž se uchazeči mohou setkat u přijímacích řízení.

Kniha Všeobecné minimum je také velice cenným doplňkem a také konečnou fází přípravy k přijímacím zkouškám. Proto čtenář, který dokáže na většinu otázek obsažených v této knize odpovědět správně, má velkou naději na úspěch u přijímacích zkoušek na VŠ.

Obsah:

Úvod
Kapitola 1
Kapitola 2
Kapitola 3
Kapitola 4
Kapitola 5
Kapitola 6
Kapitola 7
Kapitola 8
Kapitola 9
Kapitola 10
Řešení

Ukázka z Kapitoly 8

1. Mezi manželky, které dal Jindřich VIII. popravit, patří:

a) Jana Seymourová c) Anna Boleynová
b) Kateřina Howardová d) Kateřina Parrová

2. Přemysl Otakar II. rozšířil české državy:

a) o Korutany c) o Kraňsko
b) o Vindickou marku d) o Bavorsko

3. Německý spisovatel Lion Feuchtwanger je autorem románu(ů):

a) ®idovka z Toleda
b) Láska je jen slovo
c) Lišky na vinici
d) Bláznova moudrost

4. Mezi představitele romantismu patřil(i):

a) E. Delacroix c) R. Schuman
b) bratři Mánesové d) F. Chopin

5. Tzv. česko-polsko-uherské království trvalo v letech:

a) 1307-1378 c) 1451-1526
b) 1301-1304 d) 1253-1278

6. Mezi pojmy lenního práva nepatří:

a) prekarium c) beneficium
b) feudum d) senior

7. Tzv. "období interregna" (mezivládí) trvalo ve Svaté říši
římské v letech:

a) 1212-1250 c) 1250-1273
b) 1278-1306 d) 1273-1806

8. Od roku 1607 vznikaly na území dnešních USA kolonie:

a) královské c) domovské
b) výsadní d) vlastnické
9. Miroslav Ondříček, který spolupracoval mj. i na filmech
Miloše Formana, je světově proslulý:

a) kostymér c) scenárista
b) režisér d) kameraman

10. Eliška Rejčka, manželka Václava II., byla:

a) Češka c) Polka
b) Maďarka d) Španělka

11. Zakládajícími členy Varšavské smlouvy byly v roce 1955:

a) Bulharsko, Československo, Kuba, Maďarsko, NDR, Polsko,
Rumunsko, SSSR
b) Albánie, Bulharsko, Československo, Kuba, Maďarsko,
Mongolsko, NDR, Polsko, Rumunsko a SSSR
c) Albánie, Bulharsko, Československo, Maďarsko, NDR, Polsko,
Rumunsko a SSSR
d) Bulharsko, Československo, Jugoslávie, Maďarsko, NDR,
Polsko, Rumunsko a SSSR

12. Ascendent je:

a) postupitel smlouvy
b) zůstavitel
c) předek
d) nezaopatřená osoba

13. Lateránské dohody z roku 1929:

a) byly uzavřeny mezi italskou vládou a Vatikánem
b) znamenaly uznání Mussoliniho jako nástupce papeže
c) znamenaly uznání Vatikánu jako samostatného státu
d) znamenaly uznání římsko-katolické víry za státní náboženství

14. Mezi odborné organizace OSN nepatří:

a) OPEC c) CEFTA
b) WHO d) FAO
15. "Urbura" byla:

a) zemská kniha c) podíl krále na výtěžku
b) církevní desátek d) druh ordálu

16. "Nové zákony" postihly v britských koloniích v Americe dovoz:

a) bavlny, koření, čaje c) skla, olova, papíru, čaje
b) čaje d) otroků

17. Ius regale montanorum, jehož autorem byl italský právník
Gozzius z Orvieta, byl vydán z podnětu:

a) Václava III. c) Václava II.
b) Vítkovců a Rožmberků d) Přemysla Otakara II.

18. Inaugurační diplom vydaný Janem Lucemburským roku 1310
pro Čechy a roku 1311 pro Moravu se týkal:

a) nabývání majetku a úřadů jen usedlými Čechy a Moravany
b) zahájení dekolonizace Čech
c) zbavení církevních hodnostářů funkcí
d) církevního práva

19. Mezi představitele historického realismu u nás nepatří:

a) Alois Jirásek c) Václav Beneš Třebízský
b) Gustav Pfleger Moravský d) Zikmund Winter

20. Se jménem E. F. Buriana je/jsou spojeno(a) jméno(a)
divadla/divadel:

a) D 34 c) D 46
b) E. F. Buriana d) Reduta

 
Time : 0 sec. Design webu a skripty (c) 2000-2009 Happy, downloady monitorovány pomocí DStats.net | RCMapy.com - RC Modelářské lokality