HappyNet 2000
<< Katalog knih

Nabídka knih Nakladatelství Radek Veselý

Objednávky vyřizuje přímo Nakladatelství Radek Veselý !

Fakturační adresa : Ivana Olbrachta 672, 67401 Třebíč, IČO: 474 46 714

Kontaktní adresa : Irska 5, 160 00 Praha 6, tel.: 602 586 411

Postup objednání titulu

- Vyberte si titul
- Klikněte na odkaz 'Objednat'
- Na stránce si znovu vyberte příslušný titul
- Klikněte na tlačítko 'Přidat'
- Pro dokončení nákupu si zobrazte nákupní košík a klikněte na 'Objednat'

 

Humanitní minimum - testové otázky k přijímacím zkouškám na VŠ

Mgr. Lucie Faridová, Mgr. Petr Kazda, ISBN: , A5, 160 stran

Cena : 155,-Kč  Objednat >>
Úvod:

Milí studenti a studentky.
Publikace, jež se vám dostala do rukou, představuje souhrn jednoho tisíce testových otázek nejen z historie. Na nich si můžete procvičit to, co již znáte, nebo se dozvědět něco pro vás zcela nového. Protože na knižním trhu dosud chyběla podobná pomůcka ke studiu, jsme přesvědčeni, že vám naše kniha bude dobrým pomocníkem také při přípravě na přijímací zkoušky na vysokou školu.
Forma testových otázek je pro mnohé zajisté přitažlivější a snáze "stravitelná" než pouhé "biflování" z učebnic. Testy zahrnují výřez z toho, co vás u zkoušek může potkat. Jejím cílem je nastínit různorodost a nepředvídatelnost zadávaných testů. Proto jsou otázky řazeny v náhodném pořadí -- tak jsou obvykle zadávány i u přijímacích zkoušek. A obdobné je to také u odpovědí: správná není vždy jen jediná, nýbrž jich může být více - anebo také žádná.
Smyslem publikace je pobídnout čtenáře k dalšímu studiu. K opravdu kvalitní a řádné přípravě je nezbytné čerpat i z dalších zdrojů. Předkládáme vám pouze modelové otázky, chcete-li "demo-verzi" testů. Věříme, že vám naše kniha bude k užitku a že s ní strávíte nejednu příjemnou chvíli.
Mnoho zábavy při studiu a úspěchu při řešení (ne)jednoho tisíce testových otázek vám přejí


Obsah:

Úvod
Oddíl A
Oddíl B
Oddíl C
Oddíl D
Oddíl E
Oddíl F
Oddíl G
Oddíl H
Oddíl I
Oddíl J
Řešení oddílů

Ukázka z Oddílu C

1. Národní rada československá byla vytvořena roku:

a) 1848 c) 1916
b) 1945 d) 1968

2. Za knížete Břetislava I.:

a) byl vydán stařešinský zákon o nástupnictví
b) došlo k první křížové výpravě do svaté země
c) byly převezeny ostatky sv. Vojtěcha z Hnězdna do Prahy d) byla v Anglii vydána Magna charta libertatum

3. Horní zákoník (Ius regale montanorum) byl vydán za vlády:

a) Přemysla Otakara II. c) Václava III.
b) Václava IV. d) Přemysla Otakara I.

4. USA poskytly v rámci Marshallova plánu zemím západní
Evropy finanční pomoc ve výši:

a) 5 mld dolarů c) 8 mld dolarů
b) 10,7 mld dolarů d) 12,5 mld dolarů

5. Během křížové výpravy zahynul:

a) Fridrich Barbarossa c) Jindřich IV.
b) Jan Bezzemek d) král Artuš

6. Za vlády Karla IV. Lucemburského:

a) byla založena pražská universita
b) bylo zřízeno olomoucké arcibiskupství
c) byla vydána Zlatá bula sicilská
d) byl popraven Jeroným Pražský

7. Dva hlavní iniciátoři a vůdci první občanské války v Římě byli:

a) Gaius Marius
b) Cornelius Sulla
c) Marcus L. Crassus
d) Cornelius Scipio
8. Mezi představitele francouzského osvícenství nepatří:

a) Charles-Louis Secondat de Montesquieu
b) Francois-Marie Arouet Voltaire
c) Jean-Babtiste Colbert
d) Jean-Babtiste Gaspard Deburau

9. Za vlády Marie Terezie došlo:

a) ke zrušení nevolnictví
b) k zavedení jednotné soustavy měr a vah i jednotné měny
c) ke zrušení roboty
d) k soupisu majetku a pozemků

10. V bitvě u Marathónu roku 490 př. n. l. bojovala proti
Peršanům vojska:

a) athénská c) spartská
b) kartáginská d) korintská

11. Beringův průliv mezi Asií a Amerikou objevil:

a) Semjon Ivanovič Děžněv
b) William Barents
c) Vitus Jonassen Bering
d) Marco Polo

12. V secesním slohu je/jsou vystavěn(y):

a) Obecní dům v Praze
b) Husův pomník na Staroměstském náměstí v Praze
c) Wilsonovo nádraží v Praze
d) Sagrada Famiglia v Barceloně

13. Kdo stál v čele rolnického povstání za vlády Kateřiny II.?

a) Kubata
b) Jemeljan Pugačev
c) Bogdan Chmelnickij
d) Vladislav Lokýtek
14. Sinn Fein je:

a) předák teroristické organizace IRA
b) současná irská politická strana
c) bývalý irský ministerský předseda
d) pohoří ve Velké Británii

15. Descendent označuje v právu:

a) opuštěné dítě c) potomka
b) předka d) opak precedentu

16. Demokratickou stranu v USA založil:

a) Benjamin Franklin c) Nathaniel Ward
b) Thomas Jefferson d) Woodrow Wilson

17. Válka o španělské dědictví probíhala v letech:

a) 1756-1763 c) 1736-1742
b) 1701-1714 d) 1337-1453

18. Gaius Iulius Caesar byl zavražděn v roce:

a) 49 př. n. l. c) 77 př. n. l.
b) 45 př. n. l. d) 44 př. n. l.

19. Schmerlingova ústava byla vydána roku:

a) 1861 c) 1860
b) 1874 d) 1848

20. Mezi osoby, které měly co do činění s ekonomií a obchodem,
nepatří:

a) Van den Buers c) J. B. Colbert
b) Keynnes d) Adam Smith

 
Time : 0 sec. Design webu a skripty (c) 2000-2009 Happy, downloady monitorovány pomocí DStats.net | RCMapy.com - RC Modelářské lokality