HappyNet 2000
<< Katalog knih

Nabídka knih Nakladatelství Radek Veselý

Objednávky vyřizuje přímo Nakladatelství Radek Veselý !

Fakturační adresa : Ivana Olbrachta 672, 67401 Třebíč, IČO: 474 46 714

Kontaktní adresa : Irska 5, 160 00 Praha 6, tel.: 602 586 411

Postup objednání titulu

- Vyberte si titul
- Klikněte na odkaz 'Objednat'
- Na stránce si znovu vyberte příslušný titul
- Klikněte na tlačítko 'Přidat'
- Pro dokončení nákupu si zobrazte nákupní košík a klikněte na 'Objednat'

 

Biologie, fyzika, chemie - testové otázky - komplexní příprava na přijímací zkoušky na VŠ

RNDr. Jiří Holinka, Ph.D., ISBN: 80-86376-33-8, 1. vydání 2003 A5, 120 stran

Cena : 149,-Kč  Objednat >>
ÚVOD

Tato publikace je určena všem studentům středních škol, kteří buď již završují svoji přípravu na přijímací zkoušky na vysokou školu, nebo kteří s touto přípravou začínají. V obou případech umožní studentům v krátké době, ověřit si své znalosti ze tří předmětů, jejichž bezpodmínečná znalost je nutná pro zvládnutí přijímacích zkoušek na přírodovědeckou či lékařskou fakultu - biologie, chemie a fyziky. Vyzkoušejte si tedy přijímací zkoušky nanečisto.
V knize naleznete čtyři kompletní testy z fyziky (130 otázek) a chemie (130 otázek) a pět testů z biologie (309 otázek). Tyto testy mají podobu testů, se kterými se můžete setkat na různých typech vysokých škol. Jsou seřazeny od jednodušších variant po varianty složitější. U každého testu je uvedena časová dotace a způsob hodnocení jednotlivých typů otázek. Otázky, které v testech najdete, odpovídají také svým zaměřením otázkám, které se mohou na přijímacím testu objevit, ale nejsou s nimi zcela shodné.
Každý test se snažte vypracovat v daném časovém limitu a hodnocení proveďte až na závěr. Při řešení testových otázek si zvykněte nepoužívat tabulky ani kalkulačku, protože je nebudete mít ani u přijímacích zkoušek.Pokud se dostanete při hodnoceni do kategorie "výborně", můžete se pustit do skutečných přijímacích testů bez větších obav o výsledek zkoušky. V případě opačném si musíte látku znovu řádně prostudovat. Závěrem přeji všem uchazečům příjemnou práci s touto publikací a úspěšné zvládnutí přijímacího řízení.

OBSAH

1. BIOLOGIE
1. 1 TEST č. 1
1. 2 TEST Č. 2
1. 3 TEST Č. 3
1. 4 TEST Č. 4
1. 5 TEST Č. 5
2. FYZIKA
2. 1 TEST č. 1
2. 2 TEST č. 2
2. 3 TEST č 3
2. 4 TEST č 4
3. CHEMIE
3. 1 TEST č 1
3. 2 TEST č 2
3. 3 TEST č 3
3. 4 TEST č. 4
4. ŘEŠENÍ TESTŮ
4. 1 BIOLOGIE
4. 1. 1 Test č. 1
4. 1. 2 TEST č. 2
4. 1. 3 TEST č. 3
4. 1. 4 TEST č. 4
4. 1. 5 TEST č. 5
4. 2 FYZIKA
4. 2. 1 TEST č. 1
4. 2. 2 TEST č 2
4. 2. 3 TEST č. 3
4. 2. 4 TEST č. 4
4. 3 CHEMIE
4. 3. 1.TEST č. 1
4. 3. 2 TEST č. 2
4. 3. 3 TEST č. 3
4. 3. 4 TEST č. 4


2. FYZIKA

2. 1 TEST č. 1

Délka testu je 45 minut. Volíte vždy jednu ze 4 nabídnutých variant.
Hodnocení testu: správně zvolená varianta 1 bod, nesprávně zvolená varianta 0 bodů.

1. Vyberte nesprávný vztah pro vyjádření rychlosti rovnoměrného pohybu hmotného bodu po kružnici:
a) v = w r
b) v = 2 p r t
c) w = 2 p f
d) v = w2 r

2. V 1 molu látky je obsaženo přibližně:
a) 22,4 . 1023 částic
b) 6. 1023 částic
c) 6. 10-23 částic
d) tolik částic, jako je v 1 g nuklidu uhlíku 12C

3. Vyberte pravdivé tvrzení:
a) zemské gravitační zrychlení je nezávislé na nadmořské výšce
b) gravitační potenciál je skalární veličina
c) gravitační potenciál a gravitační zrychlení jsou vektory různého směru
d) gravitační potenciál a gravitační zrychlení mají stejné vyjádření pomocí jednotek SI

4. Vyberte jednotku, kterou určujeme magnetický indukční tok:
a) weber
b) farad
c) tesla
d) henry

5. Světlo je elektromagnetické vlnění, jehož vlnová délka se pohybuje v rozmezí:
a) 400 - 800 mm
b) 0,4 - 0,8 mm
c) 0,4 - 0,8 nm
d) 400 - 800 nm

6. Veličina, jejíž rozměr můžeme pomocí jednotek SI vyjádřit ve tvaru m-2kg-1s4A2, je:
a) elektrický odpor
b) magnetická indukce
c) elektrická kapacita
d) elektrická vodivost

7. Základní stav atomu je stav:
a) s nejnižší hodnotou energie
b) s nejvyšší hodnotou energie
c) excitovaný, který umožňuje průběh chemických reakcí
d) kdy atom nereaguje na žádné podněty
8. Vyberte nesprávné tvrzení:
a) oko akomoduje při pozorování předmětu umístěného v blízkosti blízkého bodu
b) obraz umístěný mezi ohniskem a středem lupy je zvětšený a neskutečný
c) rychlost šíření červeného světla ve skle je menší než světla fialového
d) optický interval mikroskopu je vzdálenost mezi ohnisky objektivu a okuláru

9. Jádro kadmia 11448Cd má:
a) 48 neutronů
b) 114 kladných elementárních nábojů
c) 48 nukleonů
d) 68 neutronů

10. Výsledný odpor tří stejných, paralelně zapojených rezistorů o odporu R je:
a) 3 . R
b) R3
c) R / (1/3)
d) R / 3

 
Time : 0 sec. Design webu a skripty (c) 2000-2009 Happy, downloady monitorovány pomocí DStats.net | RCMapy.com - RC Modelářské lokality