HappyNet 2000
<< Katalog knih

Nabídka knih Nakladatelství Radek Veselý

Objednávky vyřizuje přímo Nakladatelství Radek Veselý !

Fakturační adresa : Ivana Olbrachta 672, 67401 Třebíč, IČO: 474 46 714

Kontaktní adresa : Irska 5, 160 00 Praha 6, tel.: 602 586 411

Postup objednání titulu

- Vyberte si titul
- Klikněte na odkaz 'Objednat'
- Na stránce si znovu vyberte příslušný titul
- Klikněte na tlačítko 'Přidat'
- Pro dokončení nákupu si zobrazte nákupní košík a klikněte na 'Objednat'

 

Maturitní otázky Účetnictví

Radek Veselý, ISBN: 80-902743-1-4, dotisk 1.vydání 2001 A5, 112 stran

Cena : 119,-Kč  Objednat >>
Témata:

1. Akciová společnost - a. s.
2. Daň z přidané hodnoty - DPH (ukázka)
3. Investiční majetek
4. Jednoduché účetnictví
5. Kalkulace a rozpočty
6. Práce a mzdy
7. Náklady a výnosy
8. Peněžní prostředky
9. Společnost s ručením omezeným - s. r. o.
10. Teorie
11. Veřejná obchodní společnost
12. Zásoby
13. Zúčtovací vztahy a směnky
14. Účetní závěrka a uzávěrka
15. SZ, ZP a daň z příjmů
16. Komanditní společnost - k.s.
17. Individuální podnikatel v podvojném účetnictví
18. Kurzové rozdíly
19. Inventarizace
20. Otevření účetních knih

2. Daň z přidané hodnoty

plátce - odvádí daň; osoby, které provádějí zdanitelné plnění,
1) ze zákona

* obrat je vyšší než 750 000,-- za poslední 3 měsíce
* získání majetku z privatizace (min. na dobu 3 měsíce)
* sdružení

» registrace do 20. dne následujícího měsíce, od 1. dne násl. měsíce je plátcem daně
» když se z neplátce stane plátce, může si za předchozích 12 měsíců uplatnit odpočet ze ZC IM, PC zásob (musí mít daňový doklad)

2) dobrovolně

neplátce - má právo si při vstupu DPH dát do nákladů nebo do pořizovací ceny

Předmět daně - veškerá zdanitelná plnění
» dodání zboží, poskytování služeb, převod nemovitostí, převod a využití práv z prům. a jiného vlastnictví

* DPH musíme vést v analytické evidenci

Sazba - diferencovaná

* zboží - 22 %
* služby - 5 % (v zákoně jsou uvedeny výjimky)

Stanovení vlastní daňové povinnosti

* cena bez DPH, cena bez daně + spotřební daň
* cena s daní (do 10 000 Kč)
* u dovozu - celní hodnota + clo
* podkladem je daňový doklad

Odpočet daně

* daň na vstupu (přijatá zdanitelná plnění)
* musíme mít daňový doklad
* vstupy, u kterých se uplatňuje odpočet musí být užity na zdanitelné plnění
* odpočet nelze uplatnit u osobního automobilu, vratných lahví, u některých nedaň. výdajů

vlastní daňová povinnost - daň na výstupu > d. na vstupu
nadměrný odpočet - d. na výstupu < d. na vstupu

Daňové doklady

* běžný daňový doklad - údaje o výstavci, údaje o příjemci, pořadové číslo dokladu, předmět zd. plnění, datum zdanitelného plnění, datum vystavení, cena bez daně, sazba daně, částka daně, celková částka (faktura)
* zjednodušený daňový doklad - údaje o výstavci, číslo dokladu, cena včetně daně, částka celkem sazba daně, DUZP (paragon)
» při platbě za hotové, do 10 000 Kč včetně daně, za daňový doklad zodpovídá příjemce

- aby byl daňový doklad daňově uznatelný musí obsahovat:

* číslo dokladu
* datum uskutečnění zdanitelného plnění
* DIČ
* sazbu daně

- v případě, že je na daňovém dokladu více sazeb, musí být rozepsány

Placení daně

* 25. den každý měsíc
* v případě obratu menšího než 10 mil. čtvrtletně - 25. 4., 25. 7., 25. 10., 25. 1.

Vztah k zahraničí

* vývoz - osvobozen od DPH
* dovoz - DPH vyměřuje celní úřad

 
Time : 0.01 sec. Design webu a skripty (c) 2000-2009 Happy, downloady monitorovány pomocí DStats.net | RCMapy.com - RC Modelářské lokality